Från kaos till harmoni


Från kaos till harmoni

Saneringstjänster

När skadan är framme, när du vill riva ut ditt badrum eller när du ska asbestsanera dina golv. Med största kvalitet och service hjälper vi dig.

 

Vi hjälper dig med följande tjänster:

Skadedokumentation på alla skadebesiktningar. Fuktprotokoll, Saneringsprotokoll, Mätprotokoll & Jourprotokoll.

Rivningar, alltifrån ett golv till en hel lägenhet.

Slipningar av limrester, ytbeklädnader mm. på varierande underlag.

Mögelsaneringar med största försiktighet för att inte sprida mögelsporer.

PCB invensteringar & PCB miljöinventeringar för att säkerställa boendemiljön

Brandsaneringar av brandskadade fastigheter.

Asbestsaneringar enligt rådande lagar & regelverk i samråd med arbetsmiljöverket.

Provtagningar av diverse material för att konstatera vilken mögel art, alt. vid misstanke konstatera asbestförekomst i material.

Jour vid akuta skador, dygnet runt.

Projektledning/Samordning av totalentreprenad med tidsplanering samt nära kontakt med underentrep

Skadedjurssanering efter råttor, möss och andra skadedjur