Från kaos till harmoni


Från kaos till harmoni

Översvämning

Har du fått översvämning? Vi hjälper dig!

 

 

Översvämning och fuktskador kan orsaka stora skador på din fastighet, förstöra ägodelar och dessutom vara väldigt känslomässigt påfrestande. Översvämning innebär att ett markområde som vanligtvis är torrt, sätts under vatten. Det finns flera olika typer av översvämningar, men den vanligaste orsaken är på grund av ett väldigt kraftigt regn. Klimatet förändras hela tiden och översvämningar blir allt vanligare och vi ser en markant ökad risk under sommarmånaderna och tidig höst. Att få det torrt, vare sig det gäller en nyproduktion eller en äldre byggnad, är otroligt viktigt.

Vi besitter en stor kunskap och lång erfarenhet av torkning i olika typer av miljöer. Våra kompetenta tekniker kan hjälpa dig att välja den metod som passar situationen bäst. En duktig rådgivare som kan hjälpa dig med rätt metoder är minst lika viktigt som själva avfuktningen vid en översvämning.

 

 

Vi på Umor AB är experter inom avfuktning och kan hjälpa dig med detta oavsett om det gäller akuta vattenskador, såsom översvämning eller långvariga vattenskador. Det är oerhört viktigt att agera snabbt vid fuktskada, översvämningar eller liknande för att kunna minimera alla skador och få ner fuktvärdet till en godkänd nivå. Tänk på att konsekvenserna från en översvämning baseras beroende på hur snabbt åtgärder vidtagits. Vi kan korta ner tiden för torkning och avfuktning så att din fastighet kan återhämta så att du kan återgå till vardagen med ett så minimalt avbrott som möjligt.

Ett råd till husägare för att förebygga vattenskada är att tänka på att vattnet enkelt ska kunna rinna bort från huset så att vattnet hålls borta från att ta sig in i fastigheten. Kontrollera taket så att plåtar och takpannor sitter på plats och inte är sönder, rensa dina stuprör samt hängrännor och tänk på att det lätt blir översvämningar i källare. Ställ upp sådant som står på golv på hyllor.

Kontakta oss på Umor AB om ni har drabbats av fuktskada, översvämning eller vill ha hjälp med ett förebyggande arbete så hjälper vi till.