Från kaos till harmoni


Från kaos till harmoni

Läcksökning

Vi hjälper dig att hitta läckan

 

 

Upptäcka en läcka

Att upptäcka en läcka är något som ingen fastighetsägare vill uppleva men att faktiskt hitta läckan kan vara något som är svårt att göra själv. Ibland är man lyckligt ovetande och ibland märks det tydligt. Oavsett så kan vi på Umor AB hjälpa er att lokalisera problemet. Var läckan sitter någonstans och hur stor skada den åsamkat är svårt att veta. Även ett ytterst litet hål kan orsaka stora skador och därmed också leda till stora kostnader för att åtgärda läckan. Det är oerhört viktigt att agera snabbt för att minimera eventuella skador och kostnader. Det vanligaste förkommenadet är att läckan sitter i något av rören men det kan också vara en läcka som inte är självklar och som kan gömma sig var som helst i ledningar eller i ett rörsystem, vilket gör det extra svårt att lokalisera. 

Det finns flera varningssignaler för att du kan ha råkat ut för en läcka. T.ex. missfärgat vatten, plötslig ökning av vattenförbrukning, tryckfall, uppträngande vatten m.fl. Märker ni av några av dessa varningssignaler kan det vara en god idé att utreda huruvida ni har en läcka eller inte.

 

 

Experter på läcksökning

Oavsett om det är en konstaterad läcka eller om ni bara misstänker en läcka så hjälper vi er. Vi på Umor AB är experter på läcksökning och hjälper dig snabbt, oavsett storlek på läckan, under hela resan från läcksökning till avfuktning. 

När det kommer till läcksökning så krävs det rätt kunskap och rätt metod för att uppnå ett bra resultat. Det krävs olika metoder beroende på vilken typ av läckage som ska åtgärdas i fastigheten. Vi på Umor AB besitter både kompetensen och utrustningen för att utföra en läcksökning med rätt metod. Vi arbetar ständigt med läcksökning för att kunna ge den bästa möjliga servicen till våra kunder. 

 Behöver du hjälp med läcksökning? Kontakta oss för mer information så hjälper vi dig.