Från kaos till harmoni


Från kaos till harmoni

Fuktmätning

Vi utför all typ av fuktmätning

 

 

Fuktmätning

Fukt är något som alltid finns i viss mängd i luften och även i porösa material. Huvudsyftet med en fuktmätning är därför att kontrollera om fukthalten ligger över eller under en kritisk gräns. För att kontrollera fukthalten i olika typer av material används olika typer av fuktmätare.

Fuktmätning för husägare

Fuktprov kan utföras i alla typer av rum och på en mängd olika material som betong, trä osv. Fuktprovning är något som vanligtvis görs vid köp och försäljning av fastigheter, men det skadar aldrig att göra en fuktprovning på ditt befintliga hus för att förebygga eventuella fuktskador. Vi använder oss av toppmodern utrustning vid fuktmätningar.

Fuktprovning för företag

Fuktskador kan orsakas av allt från läckande kranar till otillräcklig ventilation. Vi hjälper dig att genomföra en fuktundersökning för att utesluta framtida skador. Oavsett om du är husägare eller ägare av en större fastighet hjälper vi dig med dina fuktproblem så att du kan luta dig tillbaka och inte oroa dig.

Fuktprovning är en viktig del av byggandet av ett hus eller renoveringen av en fastighet. Syftet med fuktprovet är att fastställa om det finns fukt i väggen.

Fuktmätning görs enligt RBK-manualen i betong och fukt i trämanualen. 

Varför bör man göra en fuktmätning på sin fastighet? 

Fuktmätning ger dig trygghet i att inga skador har uppstått i din fastighet. Du kan också använda en fuktmätare för att ta reda på varifrån vattenläckor kommer och var det finns dolda fuktfläckar. Det är inte alltid förrän det är för sent som du inser att din fastighet är i fara. Gör en fuktmätning och var på den säkra sidan för att utesluta framtida skador på din fastighet.

Vilka utför en fuktmätning? 

En fuktmätare används av yrkesverksamma som byggare, rörmokare, elektriker, snickare och andra typer av hantverkare osv. Om du vill göra det själv behöver du en professionell apparat som Fluke 787-serien som levereras med alla nödvändiga tillbehör för att göra exakta avläsningar.

Fluke 787-serien kan användas för att mäta temperaturnivåer samt fuktnivåer i väggar, golv, tak, luftkanaler och andra områden där fukt kan byggas upp med tiden och orsaka skador.